وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعيه مهم گروه نقشه برداری در مورد انتخاب واحد دانشجويان(کاردانی و کارشناسی)
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 5 بهمن سال 1393)


اطلاعيه مهم گروه نقشه برداری در مورد انتخاب واحد

ضمن عرض تبریک به دانشجویان محترم نقشه برداری به دلیل شروع نیمسال تحصیلی جدید توجه دانشجویان محترم را به نکات ذیل جهت انتخاب واحد جلب می نماید. بدیهی است کلیه عواقب ناشی از عدم آگاهی از قوانین آموزشی مندرج در این اطلاعیه بر عهده دانشجو خواهد بود.

 جهت دریافت برنامه پیشنهادی کلیک نمائید(مهندسی عمراننقشه برداری)

جهت دریافت برنامه پیشنهادی کلیک نمائید(کاردانی فنی حرفه ای نقشه برداری)

نکات مهم:

  1. دانشجويان مي بايست مطابق برنامه پيشنهادي(موجود در همین اطلاعیه) مهندسی نقشه برداری که دروس هر نيمسال در آن به دانشجو با رعايت پیش‌نیازی و هم نیازی پيشنهاد شده نسبت به اخذ درس اقدام نمايند. در غير اينصورت دچار مشکلات برنامه اي و تداخل امتحانات خواهند شد.
  2. به دانشجويان توصيه مي شود در ساعات اوليه انتخاب واحد نسبت به انتخاب دروس مشخص شده خود (که ترجيحا از قبل مشخص و يادداشت نموده اند) از طريق سامانه خدمات آموزشي موسسه اقدام نمايند. امکان تکميل ظرفيت دروس بدليل تاخير دانشجو وجود دارد.
  3. در صورتیکه دانشجو شرایط فارغ التحصیلی (در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93) دارد، اما بعضی از دروس ارائه نشده است، می تواند تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه 17/11/1393 درخواست خود را ارائه نماید. بدیهی است درخواست ها بعد از تاریخ فوق بررسی نمی گردند.

 

                      گروه نقشه برداری موسسه

         

                                                                                                                 


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000