وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
نکات مهم در مورد حذف و اضافه دانشجویان محترم گروه نقشه برداری
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 27 شهریور سال 1393)


دانشجویان می بایست  یک هفته بعد از تاریخ حذف و اضافه(1393/07/05) از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایند تا آخرین تغییرات احتمالی را در انتخاب واحد خود مشاهده نمایند. ضمنا دروسی که به حدنصاب نرسیده باشند حذف می گردند.

لیست دروسی که به دلیل حد نصاب نرسیدن حذف گردیدند به شرح ذیل می باشد.

1- زبان خارجه(زبان عمومی) استاد بلبلی

2- تاریخ صدر اسلام استاد کاظمی(روز یکشنبه)

3- ریاضی عمومی 1 استاد آقا میرزائی

4- زبان فارسی استا عابدیان

5-فیزیک 1 استاد صداقت

لیست دروسی که اضافه گردید

1-آزمایشگاه فیزیک2 خانم صداقت 8-10 روز دوشنبه

2- هیدرولوژی مهندسی

سرپرست گروه نقشه برداری

 

 


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000