وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
نمره میان ترم درس سرشکنی
تاریخ ثبت: ( شنبه 25 مرداد سال 1393)


نمره میان ترم درس سرشکنی استاد حبیبی  در ترم تابستان سال 93 به شرح جدول زیر می باشد:

شماره دانشجوئی نمره(از 3.5)
901133128 1.75
901133118 1
901133123 1.75
901133127 1.75
901133141 1.5
901133129 0.25
911133152 0.75
901133139 1.75
901133121 1
911133145 3

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000