وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
نمره میان ترم درس تکنولوژی مصالح ساختمان
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 13 خرداد سال 1393)


نمره میان ترم درس تکنولوژی مصالح  برای دانشجویان مهندسی نقشه برداری به شرح جدول زیر است:      

شماره دانشجوئی نام و نام خانوادگی میان ترم(8 نمره)
911133154 امیر رضاموسوی 8
911133131 هادی ضیا 8
911133114 شهریار توانانیا 7.75
911133137 اصل یزدی 7.75
911133148 جعفر مقدم 7.5
911133123 سهیل ربیع پور 7.5
901133148 محمد عشریه 7.5
911133160  صلاح الدین آقاخانی 7.25
911133143 نگین خیاط 7.25
911133140 پوریا موسوی 7.25
911133145 محمد واحدی 7.25
911133133 جواد کوهزادی 7.25
891133115 مهدیه بی خسته 7
911133144 خلیل موسوی 7
911133130 ؟ 6.75
911133112 ؟ 6.5
911133161 ؟ 6
891133139 ؟ 6
911133135 ؟ 5.75
911133158 ؟ 5.75
901133118 ؟ 5.75
911133155 ؟ 5.5
911133152 ؟ 5.25
911133125 ؟ 4.5
911133136 ؟ 2.75
911133147 ؟ 2.75

                                                              


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000