وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
بازدید علمی درس اردوی کارورزی
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 25 اردیبهشت سال 1393)


به اطلاع دانشجویان مهندسی عمران-نقشه برداری  که در نیمسال جاری درس اردوی کارورزی را اخذ نموده اند می رساند که جهت شرکت در بازدید علمی به استاد مربوطه (استاد احمدی )مراجعه نمایند. عدم مراجعه به منزله انصراف از شرکت در بازید علمی می باشد.

                                                                                         سرپرست گروه نقشه برداری


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000