وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
حلول سال نو و خرید دوربین توتال استیشن لیزری
تاریخ ثبت: ( جمعه 1 فرودرین سال 1393)


حلول سال نو را به تمامی اساتید  و دانشجویان محترم موسسه آریان علی الخصوص اساتید و دانشجویان محترم مهندسی عمران-نقشه برداری تبریک عرض می نمایم. ضمنا موسسه در آخرین  روزسال 1392 اقدام به خرید یک دستگاه توتال استیشن لیزری ودیگر لوازم مورد نیاز گروه نقشه برداری نموده است.

                                                                                                                سرپرست گروه نقشه برداری


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000