وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
انتخاب واحد دانشجویان کامپیوتر (در تمامی مقاطع) برای نیمسال اول 99-98
تاریخ ثبت: ( شنبه 9 شهریور سال 1398)


به اطلاع تمامی دانشجویان کامپیوتر(کاردانی،کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی) می رساند جهت انجام امور انتخاب واحد با داشتن فرم شماره 5 و لیست دروس پیشنهادی هر ترم به آقای یوسف پور مراجعه نمایید.

گروه کامپیوتر


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000