وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمان بندی تحویل پروژه راه، پروژه بتن و فولاد دانشجویان گروه عمران و معماری ترم اول 96
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 10 بهمن سال 1396)


       نام درس

نام استاد

روز و تاريخ

ساعت

پروژه بتن و کارآموزی

آقای دکتر غلامرضاتبار

چهارشنبه 18/11/96

11 صبح

پروژه فولاد

آقای دکتر گرجی

چهارشنبه 11/11/96

11 صبح


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000