وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه برگزاری کلاس درس پروژه گروه مهندسی عمران نیمسال اول 97-96
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 14 آذر سال 1396)


نام درس

نام استاد

روز برگزاری

ساعت برگزاری

پروژه بتن

دکتر غلامرضاتبار

چهارشنبه

12/30-  11/30

پروژه فولاد

مهندس گرجی بندپی

پنج شنبه

12- 11

پروژه راه

مهندس نورالدین قاسم زاده

چهارشنبه

16/30- 14/30


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000