وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
تاریخ تحویل کارآموزی دوره تابستان 96-95 (953)
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 16 شهریور سال 1396)


**قابل توجه دانشجويانگروه معماری **

**تاریخ تحویل کارآموزی **

نام درس

نام استاد

روز و تاريخ

ساعت برگزاري

کارآموزی

آقای دکتر غلامرضاتبار

دوشنبه 20/06/96

12:00

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            اداره آموزش


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000