وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه کارآموزی - زمان مراجعه دانشجویان رشته های گروه مکانیک
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 7 تیر سال 1396)


دانشجویان رشته تأسیسات و مکانیک که درس کارآموزی را در نیمسال تحصیلی دوم 96-1395 اخذ کرده و دوره کارآموزی خود را گذرانده اند برای تحویل گزارش پروژه و فرم اعلام نمره خود می توانند در زمان های زیر به استاد کارآموزی خود (آقای مهندس ابدی) مراجعه نمایند:

یکشنبه 11 تیر ساعت 8 تا 9 صبح

سه شنبه 13 تیر ساعت 8 تا 9 صبح


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000