وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجویان گروه عمران و معماری (زمان بندی تحویل پروژه راه، پروژه بتن و کارآموزی)
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 13 بهمن سال 1395)


زمان بندی تحویل پروژه راه،  پروژه بتن و کارآموزی گروه عمران و معماری

       نام درس

نام استاد

روز و تاريخ

ساعت

پروژه بتن و کارآموزی

آقای دکتر غلامرضاتبار

پنج شنبه 21/11/95

 12:00

پروژه راه

آقای مهندس قاسم زاده

یکشنبه 17/11/95

13:00

پروژه راه

آقای دکتر باباگلی

پنج شنبه 21/11/95

10:00

پروژه راه

آقای مهندس عنایتی

یکشنبه 24/11/95

14:00

 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000