وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجویان گروه عمران(برنامه دروس پروژه راه، فولاد و بتن در ترم 951)
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 19 آبان سال 1395)


برنامه دروس پروژه راه، فولاد و بتن در ترم 951

 

       نام درس

نام استاد

روز و تاريخ شروع کلاس

شماره کلاس

ساعت برگزاري

پروژه بتن

آقای دکتر غلامرضاتبار

سه شنبه 25/08/95

210

 11:30 الی 12:30

پروژه فولاد

آقای دکتر شامخی

پنج شنبه 20/08/95

211

14:00 الی 15:00

پروژه راه (کارشناسی ناپیوسته)

آقای مهندس قاسم زاده

پنج شنبه 20/08/95

-

13:30 الی 14:30

پروژه راهسازی (کارشناسی)

آقای مهندس عنایتی

چهارشنبه  26/08/95

211

13:30 الی 14:30

پروژه راهسازی (کارشناسی)

آقای دکتر باباگلی

پنج شنبه 20/08/95

211

17:00 الی 18:00

پروژه راهسازی (کارشناسی)

آقای مهندس قاسم زاده

پنج شنبه 20/08/95

-

13:30 الی 14:30

 

                                                                                                  اداره آموزش


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000