وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
مهم: انتخاب واحد دانشجویان مهندسی مکانیک
تاریخ ثبت: ( شنبه 27 شهریور سال 1395)


قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک

با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای ارائه دروس این رشته که بر اساس تعداد دانشجویان این رشته و سرفصل مصوب رشته مهندسی مکانیک و قوانین آموزشی (مانند رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروسنحوه انتخاب واحد به شرح زیر اعلام می گردد.

  • دروس اصلی و تخصصی که دانشجویان الزاماً باید آنها را بگذرانند مطابق چارت تحصیلی پیشنهادی برای دانشجویان این رشته است که قبلاً در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. همچنین دانشجویان می توانند این دروس را از لینک مربوط به سرفصل مصوب رشته نیز مشاهده نمایند.

 

  •  مطابق سرفصل مصوب، دانشجویان بایستی 15 واحد درسیباقیمانده را از یکی از سبدهای دروس اختیاری که دانشکده برای دانشجویان ارائه می کند انتخاب نمایند. با توجه به زمانبندی ارائه دروس در این ترم و ترم آینده، جدول دروس قابل انتخاب در لینک زیر قابل مشاهده است و دانشجویان باید بر اساس این جدول (که مطابق سبد دروس تخصصی انتخابی گرایش حرارت و سیالات انتخاب شده است)، دروس خود را در این ترم و ترم یا ترم های آینده انتخاب نمایند. توجه شود که دانشجویان باید در انتخاب واحدها دقت نمایند که دقیقاً 15 واحد از دروس مورد نظر اخذ شود. در صورتی که تعداد واحدهای انتخابی بیشتر از 15 شود، واحدهای اضافی حذف خواهند شد و ممکن است باعث بروز مشکلاتی همچون عدم فارغ التحصیلی شود و یا ممکن است دانشجو مجبور به اخذ واحدهای باقیمانده به صورت مهمان در سایر موسسات گردد.

 لینک دانلود دروس اختیاری

 

  • دانشجویان می توانند فایل مربوط به دروس رشته خود را از قسمت زیر دانلود و مشاهده نمایند.

لینک


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000