وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
نکاتی مهم برای انتخاب واحد
تاریخ ثبت: ( شنبه 6 شهریور سال 1395)


نکاتی مهم برای انتخاب واحد

 

برخی از نکات مربوط به انتخاب واحد به شرح زیر به اطلاع دانشجویان می‌رسد. امید است که با توجه کردن به نکات فوق و همچنین مطالعه دقیق دفترچه رشته ها و راهنمای ثبت نام و انتخاب واحد، مشکلی در اخذ واحدها برای دانشجویان ایجاد نگردد:

 

·       دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می‌تواند حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند. اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید. اما در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می‌تواند بدون توجه به معدل ترم قبل و رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز دروس، تا 24 واحد اخذ نماید.

 

·       چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیل دانشجو کمتر از 12 باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود. دانشجوی مشروط در نیمسال بعدی (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

 

·      رعایت پیشنیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت پیشنیاز برعهده دانشجو می‌باشدو در هر زمان که تخلف دانشجو مشخص شود (حتی در ترم آخر)، دروسی که بدون رعایت پیش نیاز و یا هم‌نیاز اخذ شده ‌اند حذف می‌گردند.

 

·       امکان حذف تکدرس برای دروس آزمایشگاه و دروس عملی وجود ندارد. لطفاً به این مسأله در زمان انتخاب واحد‌ها دقت نمایید.

·       عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از مؤسسه) انصراف از تحصیل محسوب می شود.

 

·       در صورتی که یک درس، پیش‌نیاز یا هم‌نیاز درس دیگری باشد، باید حتماً درس پیش نیاز یا هم نیاز، قبل از درس مورد نظر اخذ شود. به عنوان مثال، اگر درس تحلیل مدارهای الکتریکی، هم‌نیاز آزمایشگاه مدارهای الکتریکی باشد، دانشجویی که قصد اخذ آزمایشگاه مدارهای الکتریکی را دارد باید در زمان انتخاب واحد ابتدا درس تحلیل مدارهای الکتریکی را اخذ کند و سپس آزمایشگاه مدارهای الکتریکی را انتخاب کند.

 

·       دانشجویان حتماً پس از مطالعه دفترچه رشته‌های خود که در آن، پیش‌نیازی و هم نیازی دروس و زمان‌های پیشنهادی برای اخذ دروس، مشخص شده است نسبت به انتخاب واحد مناسب برای خود اقدام نمایند.

 

·       به دانشجویان عزیز توصیه می شود که قبل از شروع زمان انتخاب واحد، حتماً راهنمای انتخاب واحد را با دقت مطالعه کنند تا مشکلی از نظر حذف اشتباه دروس اخذ شده و یا سایر مشکلات برای آنها ایجاد نگردد.

 

·       دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی می توانند فقط یک عنوان از دروس معارف (اندیشه اسلامی 1، اندیشه اسلامی 2، اخلاق اسلامی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، تاریخ تحلیلی اسلام، انقلاب اسلامی) را انتخاب کنند. در صورت انتخاب درس اضافی، در زمان فارغ التحصیلی درس مزبور حذف خواهد شد.

 

·       در صورت اخذ درس، کارآموزی توجه شود که شرط گذراندن کارآموزی در طول نیمسال غیرتابستان، داشتن حداکثر 12 واحد به غیر از کارآموزی است. در صورتی که تعداد واحدهای دانشجو بیشتر از آن باشد، قادر به گذراندن کارآموزی در آن ترم نبوده و باید با تمدید کارآموزی، آن را در ترم بعد بگذراند.

 

 

·       اطلاعیه مربوط به دانشجویان ترم آخر:

دانشجویی که تعداد واحدهای باقیمانده‌ی وی حداکثر 24 واحد است، دانشجوی ترم آخر محسوب شده و در صورت اخذ کلیه واحدهای باقیمانده، فارغ التحصیل خواهد شد. دانشجوی ترم آخر در صورتی که فرم تعهد مربوطه را به اداره آموزش تحویل دهد قادر به اخذ کلیه دروس بدون در نظر گرفتن شرایط پیش نیازی، معدل مشروطی و غیره می‌باشد. لذا دانشجویانی که مشمول شرایط ترم آخر بوده و نیاز به استفاده از تسهیلات فوق دارند، باید حتماً قبل از زمان انتخاب واحد، فرم تعهد دانشجویان ترم آخر را تکمیل کرده و به اداره آموزش تحویل دهند. در صورت تأخیر در تحویل این فرم و تکمیل شدن ظرفیت کلاس ها، مسئولیت با دانشجو بوده و ممکن است مجبور به اخذ دروس تکمیل شده در سایر مؤسسات به صورت مهمان گردد.

 

·      دانشجویانی که درس پروژه را در این ترم اخذ می‌کنند، حتماً تا قبل از مهلت تعیین شده نسبت به تأیید موضوع پروژه توسط استاد راهنما و مدیرگروه اقدام نمایند. در صورت عدم تأیید پروژه تا مهلت تعیین شده، درس پروژه دانشجو حذف خواهد شد و قادر به فارغ التحصیلی در این ترم نخواهد گردید. با توجه به اینکه تأیید پروژه ممکن است مستلزم انجام برخی اصلاحات توسط دانشجو باشد، توصیه می‌شود دانشجویان در اسرع وقت نسبت به اینکار اقدام نمایند و آن را تا انتهای مهلت تعیین شده به تعویق نیندازند.

 

 

گروه برق و مکانیک


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000