وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجویان درس اصول مدیریت ساخت
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 6 تیر سال 1395)


کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری با استاد آقای قاضی درس اصول مدیریت ساخت داشته اند می توانند جهت اطلاع از ریزنمرات و درخواست تجدید نظر در روز سه شنبه ساعت 14:00 مورخ  95/04/08 به موسسه ( کلاس 202)مراجعه نمایند.    


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000