وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
 
 
گروه روانشناسی و مشاوره
درباره گروه روانشناسی و مشاوره
تعریف:
روانشناسی علمی است که به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل رفتارها و فرآینهای ذهنی انسان به عنوان مخلوقی الهی در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روش های تجربی، عقلی و وحیانی میپردازد.
هدف کلی:
هدف از دوره روانشناسی، یادگیری مبانی و مفاهیم روانشناسی در حوزه های مختلف اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، روش شناختی، شخصیت، شناختی و فیزیولوژیک با توجه به فرهنگ بومی و دینی کشور به منظور توانمندسازی دانشجو در حیطه های دانشی، بینشی و توانشی و کاربرد آنها در زندگی فردی و اجتماعی است.
 
رشته های گروه روانشناسی و مشاوره
مقطع تحصيلي  رشته گرايش برنامه پيشنهادي ترم سرفصل دروس
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی -
کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناسی عمومی -
کارشناسی ارشد مشاوره مشاوره خانواده -
کارشناسي روانشناسی -
کارشناسي مشاوره - - ورودی قبل 1400
ورودی 1400 به بعد
اطلاعیه ها و اخبار گروه روانشناسی
 
تاکنون در سایت هیچ اطلاعیه ای ثبت نشده است


 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000