وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
 
گروه مهندسی نقشه برداری
رشته های تحصیلی گروه مهندسی نقشه برداری
مقطع تحصیلی رشته گرایش برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری سیستم های اطلاعات جغرافیائی (GIS) -
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری سنجش از دور -
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری - -
کارشناسی مهندسی نقشه برداری -
کاردانی کاردانی  فنی عمران نقشه برداری
کاردانی نظام جدید نقشه برداری نقشه برداری
 
عنوانتاریخ ثبت
نکات قابل توجه در مورد انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-95(کاردانی و کارشناسی) یکشنبه 8 شهریور سال 1394
اطلاعيه مهم گروه نقشه برداری در مورد انتخاب واحد دانشجويان(کاردانی و کارشناسی) یکشنبه 5 بهمن سال 1393
نکات مهم در مورد حذف و اضافه دانشجویان محترم گروه نقشه برداری پنجشنبه 27 شهریور سال 1393
اطلاعيه مهم گروه نقشه برداری در مورد انتخاب واحد دانشجويان(کاردانی و کارشناسی) یکشنبه 2 شهریور سال 1393
نمره میان ترم درس سرشکنی شنبه 25 مرداد سال 1393
زمان تحویل پروژه درس اردوی کارورزی(کارآموزی) دانشجویان کاردانی و کارشناسی سه شنبه 3 تیر سال 1393
نمره میان ترم درس تکنولوژی مصالح ساختمان سه شنبه 13 خرداد سال 1393
بازدید علمی درس اردوی کارورزی پنجشنبه 25 اردیبهشت سال 1393
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سه شنبه 26 فرودرین سال 1393
حلول سال نو و خرید دوربین توتال استیشن لیزری جمعه 1 فرودرین سال 1393
12
 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000