وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
 
گروه سازه، زلزله و مدیریت ساخت
-
رشته های تحصیلی گروه سازه، زلزله و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی رشته گرایش برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه -
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی زلزله  -
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت -
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ساختمان های هوشمند -
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرايي عمران -
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان -
کاردانی کاردانی  فنی عمران کارهای عمومی ساختمان
کاردانی نظام جدید ساختمان کارهای عمومی ساختمان  
 
 

 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000