وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
 
 
گروه مهندسی معماری
درباره گروه مهندسی معماری
تعریف و هدف:
دوره مهندسی معماری دوره ای است حرفه ای که پرورش استعداد خلاقانه، انتقال دانشها و مهارتهای عمومی حرفه معماری و حصول کارآیی عمومی در این رشته را هدف قرار میدهد. در راستای هدف فوق سعی شده است که در برنامه ریزی این دوره حداکثر بهای ممکن به پروژه های طراحی معماری و دروس فنی و نظری پیرامونی آن داده شود.
 
 
رشته های گروه مهندسی معماری
مقطع تحصیلی رشته گرایش برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت - -
کارشناسی مهندسی معماری -
کارشناسی مهندسی شهرسازی - - -
کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری - -
کاردانی نظام جدید نقشه کشی معماری معماری
 
  اطلاعیه ها و اخبار گروه مهندسی معماری  
 

 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000