وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
--رسیدگی به محتوای گزارش های مالی و ارائه گزارشات اطمینان بخش
گروه حسابداری
درباره گروه حسابداری
تعریف:
این رشته یکی از رشته های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت نیروی انسانی واجد شرایط در حوزه گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی، سازمان های دولتی، حسابرسی و اعتباردهی گزارش های مالی است.
هدف:
ثبت و گزارشگری مالی نقشی برجسته در حوزه علوم مالی دارد و به ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیریت و بسترسازی تصمیم گیری ذینفعان برون سازمانی یاری می رساند. به علاوه آنچه موجبات استفاده از گزارشات مالی را فراهم می آورد اعتماد عمومی به ارائه منصفانه محتوای گزارش هاست.
-تحلیل رویدادهای مالی
 -طراحی، استقرار و اجرای کنترل های داخلی
 -ثبت رویداد و گزارشگری اطلاعات مالی مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری
-رسیدگی به محتوای گزارش های مالی و ارائه گزارشات اطمینان بخش
رشته های گروه حسابداري
مقطع تحصيلي رشته گرايش برنامه پيشنهادي ترم ها سرفصل دروس
کارشناسي حسابداري -
کارشناسي ناپيوسته علمي - كاربردي حسابداري -
کارداني نظام جديد کارداني حسابداري بازرگاني حسابداري
 
  اطلاعیه ها و اخبار گروه حسابداریE;"> اطلاعیه ها و اخبار گروه حسابداری font-style: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify; text-decoration: none">  
 
عنوانتاریخ ثبت
زمان تحویل کارآموزی و پروژه نیمسال تابستان 95-94(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و کاردانی حسابداری) شنبه 20 شهریور سال 1395
زمان تحویل کارآموزی-پروژه نیمسال دوم (بهمن) 95-94کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و کاردانی حسابداری شنبه 12 تیر سال 1395
زمان تحویل کارآموزی نیمسال اول (مهر) 95-94(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و کاردانی حسابداری) شنبه 17 بهمن سال 1394
چارت دروس (برنامه پيشنهادي) رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری یکشنبه 4 بهمن سال 1394
اطلاعیه بسیار مهم حذف/اضافه دروس پس از انتخاب واحد قابل توجه دانشجویان حسابداری یکشنبه 5 مهر سال 1394
زمان تحویل کارآموزی نیمسال تابستان 94-93(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و کاردانی حسابداری) سه شنبه 17 شهریور سال 1394
زمان تحویل کارآموزی نیمسال دوم 94-93(کامپیوتر و حسابداری) چهار شنبه 31 تیر سال 1394
زمان تحویل کارآموزی و پروژه نیمسال اول 94-93(کامپیوتر و حسابداری) سه شنبه 14 بهمن سال 1393
تغييرات در برخي دروس ارائه شده گروه حسابداري پس از انتخاب واحد سه شنبه 14 بهمن سال 1393
نکات مهم قابل توجه در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه(ويرايش 1) یکشنبه 5 بهمن سال 1393
12


 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000