جدول شهریه امورمالی

 

اطلاعيه مهم امور مالی در خصوص پرداخت مبلغ علی الحساب شهريه نيمسال اول سال تحصيلی 1401-1402
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 6 شهریور سال 1401)


کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم وفناوری آریان می بایست جهت ثبت نام نیمسال اول سال تحصيلي 1401-1402 مطابق جدول ذيل مبلغ پيش پرداخت را به عنوان علی‌الحساب شهریه خود  فقط بصورت اینترنتی و از طریق سامانه خدمات آموزشی موسسه https://aryan-edu.ir/SamaWeb  پرداخت نمایند.

(دانشجویان عزیز در صورت محاسبه و آگاهی از مبلغ کل شهریه تا سقف مجاز انتخاب واحد و تسهیل در انتخاب واحد خود می توانند نسبت به واریز مبلغ کل در همین مرحله اقدام نمایند.) بدیهی است در روز انتخاب واحد ثبت دستی یا فیش واریزی امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت بروز هرگونه مشکل و يا عدم انتخاب واحد به موقع به عهده دانشجو می باشد.

تبصره: دانشجویانی که تقاضاي تسهيلات مالي داشته و یا به هر دلیل آموزشی شهریه آنها کمتر از مبالغ جدول ذيل می باشد، در اسرع وقت (حداکثر تا روز دوشنبه به تاریخ 12/06/1401) فرم درخواست مالي خود را با ذکر دلایل و محاسبه دروس انتخابی مطابق جدول شهریه 1401-1402 جهت بررسی به امورمالی موسسه تحویل تا درصورت تأیید اقدام گردد.

 

جدول زمانبندی پرداخت مالی علي الحساب شهريه

 

مقطع

حداکثر مهلت پرداخت شهریه

کلیه مقاطع

7 الی 10 شهریور

 

جدول مبلغ علی الحساب شهریه

 

مقطع

مبلغ علی الحساب (ریال)

کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی

9,900,000

کارشناسی ارشد (ورودی نیمسال اول 99 و ماقبل)

12,163,972

کارشناسی ارشد (سایر ورودیها)

26,000,000

 

باعنایت به مسائل روزمره درپرداختهای اینترنتی و به منظورجلوگیری از بروز مشکلات برای دانشجویان گرامی توصیه می شود در اولین فرصت ممکن نسبت به پرداخت علی الحساب و یا کل شهریه خود اقدام نمایند.

 

✅ حوزه معاونت اداری و پشتيبانی موسسه

 

جدول جزئيات شهريه دانشجويان ورودی های 95 الی 1402