اعلام شماره دانشجویی پذیرفته شدگان ورودی سال 1401

تاریخ ثبت: ( یکشنبه 20 شهریور سال 1401)

 

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1401:

به اطلاع پذیرفته شدگان محترم ورودی سال 1401 می رساند که شماره دانشجویی این دسته از پذیرفته شدگان به شرح جدول ذیل می باشد و در صورتیکه نقص پرونده (مالی یا آموزشی) نداشته باشند می توانند مطابق راهنمای ورود به سامانه خدمات آموزشی انتخاب واحد و برنامه کلاسی خود را در سامانه خدمات آموزشی در تاریخ 27شهریور مشاهده نمایند.

 

👈🏻 لینک ورود به سامانه خدمات آموزشی:

https://aryan-edu.ir/SamaWeb

نوع کاربری: دانشجو

کد کاربری: شماره دانشجویی

کلمه عبور: شماره شناسنامه

 

🔴 لیست شماره دانشجویی به ترتیب حروف الفبای خانوادگی:
 

شماره دانشجویی نام خانوادگی-نام
140113313001 ابراهيمي-فاطمه
140113316001 ابوالحسني-رقيه
140113316002 احمدي-محمدرضا
140111513001 اخضري-محمد
140111314001 اذرنگ-سيدعماد
140113314001 ارجمندي-كوثر
140111220001 اسلامي چلندر-ابوالفضل
140113315001 اسماعيلي-زهرا
140113315002 اسمعيلي-مهسا
140113315003 افروزنده-ساغر
140111219001 افسري جديدي-محمد
140113315004 افضلي گروه-فائزه
140113314002 اكبرزاده محله كلائي-زهرا
140111313001 اكبرزاده-محسن
140113313002 اكبري اري-علي
140111314002 اكبري محموداباد-ميثم
140111313002 اگوش-ميلاد
140113314003 الاشتي-مريم
140113315005 اماني-رضا
140113316003 امين رستمكلائي-سارا
140113314004 اهنگري-ابوالفضل
140111314003 اهوز-مجتبي
140111115001 باباجاني سنگرودي-حبيب اله
140111115002 بابانژادبالانقيبي-حسين
140111313003 بابائي امير-احمد
140113313003 بازياري دلاور-رضا
140113313004 بختياري-هليا
140113315006 براتي-زيبا
140113314005 براري-اكرم
140113316004 بزرگي ماكراني-سميرا
140113315007 بستام-شادي
140113316005 بلاج-نرگس
140113314006 بلوطي-عاطفه
140113313005 بناگر-مريم
140113315008 بني هاشم-نيلوفر
140113314007 بهراميان-هانيه
140113315009 بهمني نژاد-فاطمه
140111513002 پارساپور-محدثه
140113314008 پرور-ارزو
140113316006 پرويزي زنگ ملك-زهرا
140113314009 پرويزي عمران-فاطمه
140113314010 پودات-پروين
140113313006 پوراحمدي-اميد
140111513003 پوررمضان گنجي-نيما
140113313007 پورموسوي كاني-سيده مطهره
140113315010 پورناصراني-متين
140113316007 پهلوان سيدابادي-شهربانو
140113315011 ترك صلاح الدينكلا-مريم
140113313008 تقي پورفريد-زهرا
140111115003 تقي زاده خلفلو-محسن
140113315012 تقيئي-رقيه
140113314011 تيموريان عزيزي-مصطفي
140113315013 ثالثي-احمدرضا
140113316008 جباربابوئي-رقيه
140113314012 جعفرزاد-ليلا
140113313009 جعفرزاده لداري-علي
140113313010 جعفريان مرزوني-دانيال
140113315014 جعفريان-حديث
140113315015 جمال اميدي-گلنار
140113314013 جمالي-سحر
140113316009 جمشيدي دهنوي-فاطمه
140113314014 چمن سرا-مريم
140113316010 چنگيزي-اذين
140113313011 حاجي خانيان-مريم
140111116001 حبيبي رودباري-حسين
140111218001 حسن پور-علي
140111115004 حسن تبارشوبي-مجتبي
140113313012 حسن جان نژاد-محمدعلي
140113313013 حسن زاده-حانيه
140113315016 حسن زاده-فاطمه
140113313014 حسنجان نژاد-فاطمه
140113313015 حسيني ابنوائي-فاطمه
140113316011 حسيني-سيدسبحان
140113314015 حلوائي رهقي-زينب
140113314016 حمزه-زهرا
140113313016 حميديان ديوكلائي-سيده شهربانو
140113314017 حيدرزاده زواردهي-عيسي
140113313017 حيدري-مهديه
140113316012 خاك زاد-فاطمه زهرا
140113314018 خاكساركيادهي-فاطمه
140111114001 خان محمدي اطاقسرا-پرويز
140111313004 خاني معصوم ابادي-صمد
140111314004 خبازنيااميري-الهه
140113315017 خدائي-شكورا
140113315018 خسروي-مجيد
140111314005 خطيبيان-محمد
140113316013 خليلي-مهسا
140113316014 خناري نژاد-نصيبه
140111511001 خيري-سيداحمد
140111212001 داداش زاده مرزوني-محمدحسين
140113316015 دارائي قاديكلائي-مهديه
140111220002 داوطلب زرقي-حامد
140113315019 دباغها-زهرا
140113314019 دستگردي-زهرا
140113314021 دوستي ابوخيلي-زهرا
140113314020 دهقان مقدم-مهري
140113316016 دهقاني دكمه داغلاي-مهزاد
140113316017 ديلمي-رقيه
140113313018 ديوسالار-معصومه
140111314006 ذهني-حميدرضا
140111721001 رجب پوراهنگري-مهديه
140113315020 رحماني عليزاده سمسكنده-حسين
140113316018 رحماني فر-نسترن
140113315021 رحمتي-فرگل
140113314022 رحيمي پطرودي-ساره
140113315022 رحيمي پطرودي-سهيل
140113316019 رحيمي-كوثر
140113313019 رزازيان-مهدي
140113313020 رستمي شهميرزادي-زهرا
140113314023 رسول پورعربي-سيده معصومه
140113315023 رسولي-سيده زهره
140111313005 رشيدي-مينا
140113314024 رضائي جهاني-ناهيد
140113313021 رضائي چراتي-رقيه
140113315024 رضائي-فاطمه
140111721002 رضائي-محدثه
140113313022 رضواني ديوكلائي-سيده زهرا
140113315025 ركابدار-ليلا
140113314025 رمضان نژادولوكلا-فاطمه
140113315026 رمضاني جيردهي-فيروزه
140113316020 رمضاني-مريم
140111313006 رنجبر-پيام
140111313007 روحي-بهنام
140113316021 رهبري-شورا
140113315027 ريسمانچي-غزاله
140113314026 زماني فر-مريم
140113316022 زماني-سارا
140113316023 ساربان-زهرا
140111215001 سبزي كار-سعيد
140113315028 سعيدي-حديثه
140113313023 سقائي-فاطمه
140113313024 سليماني-شهرزاد
140113313025 سهرابيان-الهام
140111115005 سياهكلائي ديزابادي-حميد
140111313008 سيدمتين-سيدعلي
140113315029 شاكركاشاني-زهرا
140113315030 شاملي اكندي-محبوبه
140113314027 شريف پور-نيلوفر
140113313026 شريف تبارعزيزي-فهيمه
140113314028 شريف زاده-سيده نيلوفر
140113315031 شعباني-محمد
140113314029 شكاري فيروزجائي-مرضيه
140113316025 شوقي حق دوست-رويا
140113316024 شهبازي-علي
140113315032 شهرودباري-شيدا
140113316026 صادق نساج-سيده سعيده
140113314030 صادقيان كيادهي-سيده عليا
140111513004 صالحي مير-سيده زهرا
140111721003 صحرائي-زينب
140111314007 صفري-مهدي
140113313027 صفي نيااطاقسرا-سيداميرحسين
140113316027 صلواتي حصاري-مرجان
140113316028 ضيابخش-سيده زينب
140113315033 ضيائي ضياالديني-فاطمه
140111314008 طالبي سرابگرداني-تارا
140113313028 طالبيان-سحر
140113314031 طاهري-ميترا
140111312001 طهموري-محمدجواد
140113315034 عابدي-نازنين
140113314032 عالي نسب-محمدصالح
140113313029 عباسعلي پورمتي كلائي-رها
140113314033 عباسعلي نيا-زهرا
140113314034 عباسيان-مائده
140113313030 عبدي حدادان-زينب
140113314035 عرفانيان-زهرا
140113313031 عزيزي كلهودشتي-فاطمه زهرا
140113315035 عسگري-مه تا
140113313032 عطاريه-پريسا
140111314009 عفتي پرجيكلائي-علي
140113313033 علوي-سپيده
140113315036 علي اكبري پرشكوهي-امنه
140113314036 علي دوست نوبيجاري-محدثه
140111313009 علي زاده سكان-سينا
140113315038 عليزاده شيران-شادي
140113315037 عليزاده-مائده
140113315039 عندليب صحنه سرائي-محترم
140111215002 غفارخورزني-محمدجواد
140113313034 غلام نياچاري-ثمين
140113316029 غلامزاده-محدثه
140113313035 غلامعلي نتاج بائي-ميلاد
140113314037 غلاميان سرخكلائي-فاطمه
140113313036 غلاميان-سيده فاطمه
140113313037 فراش زاده جلودار-رزيتا
140113314038 فرج زاده الان-محمد
140113315040 فرشين-سينا
140113313038 فروغي-مليسا
140113314039 فضل اله تبارنقارچي-سپيده
140113313039 فلاح زاده-فاضله
140113316030 فلاح-سپيده
140111314010 قادري وانگاه-ياسر
140111312002 قاسم نژادميانلو-محمد
140111115006 قاسمي حمزه كلائي-حميدرضا
140113314040 قاسمي نيا-پوريا
140113313040 قبادي-مبينا
140113315041 قرباني-علي
140113313041 قريشي سيدمحله-سيده سعيده
140113313042 قزويني-جميله
140113313043 قنبرزاده درزي-علي اصغر
140111314011 قنبري زرين كلائي-شيما
140113313044 كاملي-پريسا
140113313045 كاويانپورسنگ نو-زهره
140113315042 كربلائي فرج اله طهراني-شايان
140113314041 كرماني-زهرا
140113313046 كريم زاده-سميرا
140113314042 كريمي شيخدرابادي-رقيه
140113315043 كشيري-الهام
140111215003 گرجي بندپي-محمدسعيد
140111721004 گرجي زاده-نسيم
140113314043 گرجي مهلباني-هادي
140113314044 گرگاني فيروزجاه-رقيه
140111313010 گهرخواه طهراني-نيما
140113316031 گيلاني فر-فاطمه
140113313047 لطفي-تكتم
140111313011 محبي زاويه-مهدي
140113316032 محرابي-زهرا
140113314045 محمدپور-مريم
140113315044 محمدعلي قزويني-سارا
140113313048 محمديان بيشه-مولود
140113315045 محمديان فرد-فاطمه
140113316033 محمديان-مهناز
140113314046 محمدي-محبوبه
140113314047 محمودي-زهرا
140113314048 مرشديان-ريحانه
140113315046 مرواريدي فاز-محمد
140113316034 مزيني ويشكائي-ثريا
140113313049 مسعودي-زينب
140111312003 مسكوب-حسين
140113315047 مسلمي-نگار
140113313050 مشكين-سارا
140113315048 مظلومي-مريم
140113315049 معظمي گودرزي-مهديه
140111220003 معنوي-سيداحسان
140113315050 مغربي-ياسمن
140111219002 مقدادي-هومن
140113314049 ملاح-شب بو
140111513005 منتظري گلوگاهي-علي
140113314050 منظوري-محمدمهدي
140113314051 موقر-ناهيد
140111314012 ميرترابي محموداباد-مهدي
140113315051 ميرزاباباپورسنگرودي-مهسا
140113315052 ميرزاپوررضائي-سيدسعيد
140113316035 ميركريم پور-سيدمعين
140113315053 ميسمي-وحيد
140113313051 نخستين حسن كياده-ازاده
140113315054 نصرالهي سرحمامي-فائقه
140111314013 نصيري وليك بني-سيدعبدالحسين
140111220004 نعمت الهي-محمدحسين
140113315055 نعمتي-تينا
140113315056 نفرسفيددشتي-محبوبه
140111218002 نفيسي بهابادي-عليرضا
140113314052 نمازي-عادله
140113314053 نوبخت اهي دشتي-زهره
140113316036 نوروزي پور-زينب
140113313052 نوروزي-نسرين
140113316037 نوري-فاطمه
140113313053 نيك خصال-نيما
140113314054 واحدجويباري-مهدي
140111314014 واحدي-پدرام
140113316040 ويژه-ميترا
140113313054 هادي زاده رمي-فاطمه
140113316038 هادي نژادعمران-سحر
140113316039 هاديان گليردي-مريم
140111312004 هدايتي-سيداحسان
140111314015 يكه فلاح-فريبا
140113316041 يوسفيان حميدابادي-فاطمه
140111114002 موسوي ثاني-ميرمحمد
140113316042 يزادن نسب-پريسا
140113316043 جعفرزاده مرزناكي-تينا
140113313055 اسدي-مائده
140113313056 طهماسبي-رقيه
140113315057 ضياءبخش-سيده زينب
140113315058 شجاعي-سميه