موسسه آریان-دانشگاه آریان-دانشگاه آریان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان-آریان-ARYAN-موسسه آموزش عالی- aryan- institute of higher education-
       
 

دانشجويان می توانند جهت دریافت فایل تقویم آموزشی نیمسال مورد نظر بر روی لینک مربوط به آن کلیک نمایند

**
   
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400
تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399
تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399
تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-98
تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
تقویم آموزشی دوره تابستان 97-96
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96
تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96
تقویم آموزشی دوره تابستان 96-95
تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95
تقویم آموزشی دوره تابستان 95-94
تقویم آموزشی نیمسال دوم 95-94
تقویم آموزشی نیمسال اول 95-94
تقویم آموزشی دوره تابستان 94-93
تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-93
تقویم آموزشی نیمسال اول 94-93
تقویم آموزشی دوره تابستان 93-92
تقویم آموزشی نیمسال دوم 93-92
تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92
تقویم آموزشی دوره تابستان 92-91
تقویم آموزشی نیمسال دوم 92-91
تقویم آموزشی نیمسال اول 92-91
تقویم آموزشی دوره تابستان 91-90
تقویم آموزشی نیمسال دوم 91-90
تقویم آموزشی نیمسال اول 91-90
تقویم آموزشی دوره تابستان 90-89
تقویم آموزشی نیمسال دوم 90-89
 
     
 


   مازندران، بابل، اميرکلا، کمربندی (بابل-بابلسر)،  نبش خيابان دانشگاه         کدپستي:  76437 - 47317   تلفن:  32355000 (8 خط) نمابر:  32354000 - 011