وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه کلیه ثبت نام کنندگان کارگاه کاربردی فنون تنظیم هیجان در عمل
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 26 تیر سال 1396)


باستحضار کلیه ثبت نام کنندگان محترم دوره ها می رساند که نام آن ها در صورتی در سیستم ثبت نام اینترنتی مرکز ثبت نهایی خواهد شد، که مبلغ شهریه دوره را بصورت اینترنتی پرداخت و کد رهگیری را وارد سیستم نمایند. شهریه این دوره مبلغ 120/000 تومان می باشد.

راهنمای پرداخت آنلاین

به داوطلبان اکیدا توصیه می شود که از صفحه آخر مربوط به پرداخت الکترونیک که کد رهگیری پرداخت در آن درج شده پرینت تهیه نموده و در روز مراجعه به کارشناس مرکز (خانم فهیمی) تحویل نمایند.


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000