وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
ردیفعنوانتاریخ ثبت
1 انتشار چند مقاله از دانشجویان موسسه در کنفرانس های بین المللی و نشریات علمی شنبه 28 بهمن سال 1396
2 انتشار دو مقاله از دانشجویان موسسه در کنفرانس های بین المللی شنبه 21 بهمن سال 1396
3 انتشار دو مقاله از دانشجویان موسسه در دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در ... چهار شنبه 11 بهمن سال 1396
4 دعوت به همکاری در جشنواره ملی توسکا یکشنبه 17 دی سال 1396
5 انتشار مقاله توسط یکی از دانشجویان موسسه در چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر ... پنجشنبه 14 دی سال 1396
6 انتشار دو مقاله از دانشجویان موسسه در کنفرانس های ملی یکشنبه 3 دی سال 1396
7 انتشار چند مقاله از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه در کنفرانس های بین المللی سه شنبه 21 آذر سال 1396
8 انتشار نه مقاله از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر موسسه در کنفرانس های بین المللی دوشنبه 13 آذر سال 1396
9 انتشار چهار مقاله از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران موسسه در کنفرانس های بین المللی دوشنبه 13 آذر سال 1396
10 مرکز آموزش کوتاه مدت: ثبت نام از متقاضیان جهت برگزاری دوره Arc GIS (آموزش مقدماتی نرم افزار) یکشنبه 12 آذر سال 1396
1234
 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000