مرکز برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
 
*جديد* برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال نظام مهندسی-اسفند98
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 29 بهمن سال 1398)


لينک ورود به صفحه ثبت نام اينترنتي


 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000