مرکز برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
 
اطلاعيه عدم تشکيل دوره «آشنايي با شرح وظايف مجري...»کد 97119
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 12 اسفند سال 1397)


به استحضار کليه متقاضيان محترم مي رساند که دوره آشنايي با شرح وظايف مجري ...با کد 97119 تشکيل نمي گردد. تاريخ جديد برگزاري آن مجددا از طريق همين سايت اطلاع رساني خواهد شد.

امور دوره هاي نظام مهندسي موسسه


 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000