مرکز برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
 
   
  صفحه اصلی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان معرفی مرکز معرفی اعضاء مرکز  
   
  ثبت نام اینترنتی دوره ها پیشنهاد دوره درخواستی برنامه ها و اطلاعیه های مرکز قوانین و دستورالعمل ها تماس با ما  
             
             
ردیفعنوانتاریخ ثبت
1 *جديد* برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی-آبان 97 یکشنبه 29 مهر سال 1397
2 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی-مهر 97(این دوره به پایان رسید) سه شنبه 27 شهریور سال 1397
3 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی-شهريور 97(این دوره به پایان رسید) یکشنبه 28 مرداد سال 1397
4 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی-مرداد 97(این دوره به پایان رسید) سه شنبه 9 مرداد سال 1397
5 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی-تیر 97(این دوره به پایان رسید) یکشنبه 13 خرداد سال 1397
6 برنامه دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی-ارديبهشت 97 (این دوره به پایان رسید) سه شنبه 28 فرودرین سال 1397
7 تغيير زمان برگزاري دوره "روش هاي توليد صنعتي ساختمان" پنجشنبه 23 فرودرین سال 1397
8 برنامه برگزاری دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی-فروردين 97(این دوره به پایان رسید) شنبه 26 اسفند سال 1396
9 برنامه برگزاری دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی-بهمن 96 (این دوره به پایان رسید) دوشنبه 25 دی سال 1396
10 برنامه برگزاری دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی-دي 96(این دوره به پایان رسید) چهار شنبه 22 آذر سال 1396
123456
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000