مرکز برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
 
   
  صفحه اصلی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان معرفی مرکز معرفی اعضاء مرکز  
   
  ثبت نام اینترنتی دوره ها پیشنهاد دوره درخواستی برنامه ها و اطلاعیه های مرکز قوانین و دستورالعمل ها تماس با ما  
نام
شماره تماس
ایمیل
موضوع
متن پیام  
حروف تصویر

 
 
 
 
 
  آدرس موسسه: بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
کدپستی:
76437-47317
تلفن کارشناس اجرایی مرکز (خانم سیده آمنه فهیمی دیوکلایی):
6600-651-0930   *پاسخگویی در ساعات اداری 8 الی 16*
تلفن (8 خط):
32355000-011
نمابر:
32354000-011
پست الکترونیک:
nezam@aryan.ac.ir
 
  Address: ARYAN Institute of Science and Technology, University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN
 Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000
 Fax: (+98-11) 32354000
 E-mail: nezam@aryan.ac.ir
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000