وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه متقاضیان وام دانشجویی صندوق رفاه نیمسال اول 1400-1399
تاریخ ثبت: ( جمعه 25 مهر سال 1399)


📢 بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ثبت درخواست وام برای نیمسال اول 1400-1399 در سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس اینترنتیwww.swf.ir از تاریخ 15/07/1399 فعال می باشد . 📌لذا دانشجویانی که سابقه دریافت وام در نیمسال های گذشته را دارند، می توانند جهت ثبت وام نیمسال جاری به آدرس پروتال دانشجویی صندوق رفاه بنام خود وارد شده و درخواست وام خود را ثبت نمایند . به جهت به روز شدن سامانه صندوق رفاه داشتن یک شماره تلفن همراه به نام خود دانشجوالزامی می باشد. 📍دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی دریافت وام می باشند می توانند با مراجعه به سایت صندوق رفاه و قسمت پروتال دانشجویی، قسمت ثبت نام دانشجوی جدید اقدام به ثبت مشخصات خود نموده و جهت تایید ثبت نام خود، با پرکردن فرمهای ۹۳ و ۹۴ مربوط به وام دانشجویی که از انتشارات تهیه مینمایند به امور مالی موسسه نزد خانم اکبر زاده مراجعه نمایند.
 
ضوابط شهریه  
اطلاعیه های مالی  
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000