وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعيه مهم امور مالي در خصوص پرداخت مبلغ علي الحساب شهريه نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 27 مرداد سال 1399)


 


کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم وفناوری آریان می بایست جهت ثبت نام نیمسال اول سال تحصيلي 1400-99 مطابق جدول ذيل مبلغ پيش پرداخت را به عنوان علی‌الحساب شهریه خود  فقط بصورت اینترنتی و از طریق سامانه خدمات آموزشی موسسه edu.aryan.ac.ir  پرداخت نمایند.

(دانشجویان عزیز در صورت محاسبه و آگاهی از مبلغ کل شهریه تا سقف مجاز انتخاب واحد و تسهیل در انتخاب واحد خود می توانند نسبت به واریز مبلغ کل در همین مرحله اقدام نمایند.) بدیهی است در روز انتخاب واحد ثبت دستی یا فیش واریزی امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت بروز هرگونه مشکل و يا عدم انتخاب واحد به موقع به عهده دانشجو می باشد.

تبصره: دانشجویانی که تقاضاي تسهيلات مالي داشته و یا به هر دلیل آموزشی شهریه آنها کمتر از مبالغ جدول ذيل می باشد، در اسرع وقت (حداکثر تا روز دوشنبه به تاریخ 99/06/03) فرم درخواست مالي خود را با ذکر دلایل و محاسبه دروس انتخابی مطابق جدول شهریه 1400-99 جهت بررسی به امورمالی موسسه تحویل تا درصورت تأیید اقدام گردد.

جدول زمانبندی پرداخت مالی علي الحساب شهريه

مقطع

حداکثر مهلت پرداخت شهریه

کارشناسی و کارشناسی ارشد

چهارشنبه 99/06/05

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

پنج شنبه 99/06/06

 

  جدول مبلغ علی الحساب شهریه

مقطع

مبلغ علی الحساب (ریال)

کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی

8/900/000

کارشناسی ارشد (ورودی نیمسال اول 97 و ماقبل) 6/852/075
کارشناسی ارشد (سایر وردیها) 24/000/000

باعنایت به مسائل روزمره درپرداختهای اینترنتی و به منظورجلوگیری از بروز مشکلات برای دانشجویان گرامی توصیه می شود در اولین فرصت ممکن نسبت به پرداخت علی الحساب و یا کل شهریه خود اقدام نمایند.

*لينک دريافت فرم درخواست مالي

*لينک مشاهده جدول جزئيات شهريه دانشجويان ورودي هاي 93 الي 99

 

 حوزه معاونت اداري و پشتيباني موسسه

 


 
ضوابط شهریه  
اطلاعیه های مالی  
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000