وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه امور مالی جهت تسویه مابقی شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 14 خرداد سال 1399)


به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند با توجه به اینکه برگزاری امتحانات نیمسال جاری بر اساس مصوبه شورای آموزشی موسسه بصورت غیر حضوری و از طریق سامانه آموزش الکترونیک موسسه بر اساس تاریخهای معین شده در سامانه خدمات آموزشی و سامانه آموزش الکترونیک موسسه می باشد، لذا زمان باقیمانده جهت تسویه حساب مابقی شهریه نیمسال دوم برای صدور مجوز ورود به امتحان در سامانه های مذکور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۹ خواهد بود. حوزه معاونت اداری و پشتیبانی موسسه
 
ضوابط شهریه  
اطلاعیه های مالی  
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000