وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعيه مهم امور مالي در خصوص پرداخت مبلغ علي الحساب شهريه نيمسال اول سال تحصيلي 99-98
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 4 شهریور سال 1398)


کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم وفناوری آریان می بایست جهت ثبت نام نیمسال اول سال تحصيلي  (98-99)مطابق جدول ذيل مبلغ پيش پرداخت را به عنوان علی‌الحساب شهریه خود  فقط بصورت اینترنتی و از طریق سامانه خدمات آموزشی موسسه edu.aryan.ac.ir پرداخت نمایند. (دانشجویان عزیز در صورت محاسبه و آگاهی از مبلغ کل شهریه تا سقف مجاز انتخاب واحد و تسهیل در انتخاب واحد خود می توانند نسبت به واریز مبلغ کل در همین مرحله اقدام نمایند.) بدیهی است در روز انتخاب واحد ثبت دستی یا فیش واریزی امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت بروز هرگونه مشکل و يا عدم انتخاب واحد به موقع به عهده دانشجو می باشد.

تبصره: دانشجویانی که فارغ التحصیل بوده، يا تقاضاي تسهيلات مالي داشته و یا به هر دلیل آموزشی شهریه آنها کمتر از مبالغ جدول ذيل می باشد، در اسرع وقت (حداکثر تا روز پنج شنبه به تاریخ 98/06/07) فرم درخواست مالي خود را با ذکر دلایل و محاسبه دروس انتخابی مطابق جدول شهریه (98-99)جهت بررسی به امورمالی موسسه تحویل تا درصورت تأیید اقدام گردد.

جدول زمانبندی پرداخت مالی علي الحساب شهريه

مقطع

حداکثر مهلت پرداخت شهریه

کارشناسی و کارشناسی ارشد

سه شنبه 98/06/05

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

چهارشنبه 98/06/06

 

 

  جدول مبلغ علی الحساب شهریه مقاطع کارداني و کارشناسي

مقطع

مبلغ علی الحساب (ریال)

کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی

8/900/000

 

 

  جدول مبلغ علی الحساب شهریه مقطع کارشناسي ارشد

سال ورود

نيمسال ورود

توضيحات

مبلغ علی الحساب (ریال)

95و ماقبل

اول و دوم

تمديد پايان نامه به همراه درس باقيمانده

11/565/340

دانشجويان کارشناسي ارشد از نيمسال پنجم به بعد در صورتيکه فقط داراي تمديد درس پايان نامه مي باشند.

5/977/670

 

96

اول

درس پايان نامه را اخذ کرده‌اند.

5/977/670

درس پايان نامه را اخذ ننموده اند.

44/752/738

دروس پايان نامه و سمينار را اخذ ننموده‌اند.

48/889/140

دوم

درس پايان نامه را اخذ کرده‌اند.

8/754/813

درس پايان نامه را اخذ ننموده اند.

41/942/211

دروس پايان نامه و سمينار را اخذ ننموده اند.

46/078/613

97

اول

درس پايان نامه را اخذ ننموده اند.

43/249/433

دروس پايان نامه و سمينار را اخذ ننموده اند.

47/385/835

دروس پايان نامه، سمينار و يک درس را اخذ ننموده اند.

53/590/438

دوم

12 واحد دروس و دو واحد سمينار

39/016/849

 

 

باعنایت به مسائل روزمره درپرداختهای اینترنتی و به منظورجلوگیری از بروز مشکلات برای دانشجویان گرامی توصیه می شود در اولین فرصت ممکن نسبت به پرداخت علی الحساب و یا کل شهریه خود اقدام نمایند.

 *لينک دريافت فرم درخواست مالي

**لينک مشاهده جدول جزئيات شهريه دانشجويان ورودي هاي 92 الي 98

 حوزه معاونت اداري وپشتيباني موسسه


 
ضوابط شهریه  
اطلاعیه های مالی  
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000