وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 12 بهمن سال 1396)


با توجه به اینکه مبلغ شهریه نیمسال اول این دسته از دانشجویان به صورت علی الحساب محاسبه شده بود، در حال حاضر با مشخص شدن مبلغ شهریه با مراجعه به سامانه آموزشی خود نسبت به تسویه حساب شهریه نیمسال گذشته اقدام فرمایند.


امور مالی موسسه


 
ضوابط شهریه  
اطلاعیه های مالی  
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000