وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
ردیفعنوانتاریخ ثبت
1 قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی 982 دوشنبه 14 بهمن سال 1398
2 اطلاعيه مهم امور مالي در خصوص پرداخت مبلغ علي الحساب شهريه نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 سه شنبه 24 دی سال 1398
3 قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی 981 شنبه 30 آذر سال 1398
4 قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 یکشنبه 31 شهریور سال 1398
5 اطلاعيه مهم امور مالي در خصوص پرداخت مبلغ علي الحساب شهريه نيمسال اول سال تحصيلي 99-98 دوشنبه 4 شهریور سال 1398
6 اطلاعيه مهم امور مالي در خصوص پرداخت مبلغ علي الحساب شهريه دوره تابستان 98 پنجشنبه 6 تیر سال 1398
7 ثبت نام دانشجویان متقاضی وام در نیمسال 972 در سایت صندوق رفاه پنجشنبه 25 بهمن سال 1397
8 اطلاعيه مهم امور مالي در خصوص پرداخت مبلغ علي الحساب شهريه نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 سه شنبه 25 دی سال 1397
9 قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 یکشنبه 20 آبان سال 1397
10 قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 یکشنبه 29 مهر سال 1397
1234567
 
ضوابط شهریه  
اطلاعیه های مالی  
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000