وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
برگزار شدن کلاسهای آنلاین روزهای تعطیل پنجشنبه ۷ و ۲۱ اسفند
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 5 اسفند سال 1399)


اطلاعیه بسیار مهم
باطلاع دانشجویان و اساتید ارجمند میرساند که با توجه به محدود بودن مدت نیمسال دوم (و همچنین عدم امکان برگزاری کلاسهای پنجشنبه ۱۴ اسفند بدلیل برگزاری همایش ملی نقشه برداری در دانشگاه آریان)  کلیه کلاسهای آنلاین روزهای تعطیل پنجشنبه ۷ و ۲۱ اسفند برگزار خواهد شد.
✅ حوزه معاونت آموزشی دانشگاه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000