وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
تاریخهای جدید حذف و اضافه و آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال اول
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 27 شهریور سال 1399)


بر اساس تصمیم شورای آموزشی موسسه و به منظور تسریع در شروع کلاس های آنلاین مقرر گردید بازه حذف و اضافه (و آخرین مهلت انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان) از روز شنبه 29 الی دوشنبه 31 شهریورماه با زمانبندی ذیل انجام گردد. لذا به کلیه دانشجویان ارجمند توضیه می شود در این بازه نسبت به انجام فعالیتهای لازم اقدام فرمایند.

شنبه 29 شهریور - کاردانی و کارشناسی

یکشنبه 30 شهریور - کارشناسی ارشد

دوشنبه 31 شهریور - کلیه مقاطع با تاخیر


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000