وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
لیست دانشجویان حائز شرایط برتر استعداد درخشان (پذیرش بدون آزمون ارشد 99(
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 20 شهریور سال 1399)


باطلاع دانشجویان ارجمند جدول ذیل می رساند که مطابق آئین نامه استعداد درخشان، این عزیزان می توانند نسبت به ثبت نام بدون آزمون در رشته کارشناسی ارشد مرتبط درخواست خود را به اداره آموزش موسسه ارائه نمایند تا پس از بررسی از مهرماه 99 شروع به تحصیل نمایند.

• مطابق این آیین نامه  چنانچه 15 درصد  برتر دانشجویان حائز شرایط به دلیل انصراف یا عدم تقاضا از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت 15 درصد دوره کارشناس ارشد رشته ای تکمیل نشد، در اینصورت دانشگاه مجاز به جایگزینی  صرفا 10 درصد بعدی همان دانشگاه با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته  نیمسال ورود وضعیت
1 کاظم پور-معصومه 951313079 روانشناسی 951 اصلی
2 جان بابایی-فاطمه 951313026 روانشناسی 951 اصلی
3 تیموری حمزه کلائی-یگانه 951313025 روانشناسی 951 اصلی
4 فلاحت بیشه رضیاکلا-فاطمه 951313072 روانشناسی 951 اصلی
5 باقرپورچمازی-سیده عاطفه 951313014 روانشناسی 951 اصلی
6 اعظمی کرج-هانیه 951313010 روانشناسی 951 اصلی
7 مهدی نژاد-مهشید 951313093 روانشناسی 951 رزرو
8 کلانتری درونکلا-فاطمه 951313080 روانشناسی 951 رزرو
9 عبدامامی-ثمر 951313061 روانشناسی 951 رزرو
10 باقری-فاطمه 951313015 روانشناسی 951 رزرو
11 تفکری-روجا 951313022 روانشناسی 951 رزرو
12 پورحسن-عارفه 951123001 مهندسی عمران 951 اصلی
13 سجادی-سیده فاطمه 951173003 مهندسی معماری 951 اصلی
14 تقی نژاد نقیبی-فرشته 951193005 حسابداری 951 اصلی
15 اقامیری عربی-مایده السادات 951193003 حسابداری 951 رزرو

حوزه معاون آموزشی موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000