وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اعلام نتیجه جلسه کمیسیون موارد خاص استانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 4 اردیبهشت سال 1399)


نتیجه جلسه کمیسیون موارد خاص استانی دانشجویان جدول زیر اعلام گردیده است. در صورتی که دانشجویان ذیل قبلاً اقدامات لازم در خصوص انتخاب واحد را به انجام نرسانده باشند در اولین فرصت به اداره آموزش موسسه مراجعه فرمایند.
 ۱ امیر حبیبیان
۲ رضا علیپور
۳ یاسر طاهری آلاشتی
۴ حسین میار چمندیان شاهرود
 ۵ اسماعیل بابانتاج کاسه گری
 ۶ یوسف خوانداری ملال
 ۷ محمد صادق اکبری
 ۸ حسین رحیمی درازکلا


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000