وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
علت قطع بودن تلفنهای دانشگاه و سامانه خدمات آموزش تا اطلاع ثانوی
تاریخ ثبت: ( جمعه 23 اسفند سال 1398)


باطلاع دانشجویان و اساتید ارجمند می رساند که متاسفانه بدلیل سرقت تجهیزات مخابرتی منطقه مربوط به دانشگاه، تلفنهای دانشگاه و امکان برقراری ارتباط با سامانه خدمات آموزشی تا اطلاع ثانوی قطع می باشد.
ضمن پوزش، همکاران پشتیبانی در حال پیگیری جهت رفع این مشکل می باشند و به محض اقدام متناسب از سوی اداره مخابرات موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000