وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
ثبت درخواست جایابی کارآموزی در سامانه ملی کارآموزی
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 31 شهریور سال 1398)


به استحضار می رساند سامانه ملی کارآموزی، با هدف ارتقاء کیفی خدمت رسانی به دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی متقاضی شرکت در دوره کارآموزی در واحدهای صنعتی تحت مدیریت دفتر ارتباط با صنعت سازمان پزوهش های علمی و صنعتی ایران به نشانی https://karamouz.irost.org/ فعال بوده و آماده ارائه خدمات جایابی به دانشجویان متقاضی از دانشگاه های عضو سامانه می باشد.

این سامانه جهت ارائه خدمات ارتباطی میان دانشگاه ها و صنایع با هدف تسهیل جایابی دانشجویان متقاضی دوره های کارآموزی در صنعت، طراحی و  پیاده سازی شده و در حال حاضر فرآیند جایابی و پذیرش کارآموزان شامل دریافت درخواست کارآموزی دانشجویان، دریافت ظرفیت های اعلام شده از صنایع، بررسی تطبیق ظرفیت ها و انجام فرآیند جایابی از طریق یک برنامه مکانیزه تحت وب به نام سامانه ملی کارآموزی انجام میشود.

 

**مراحل جایابی کارآموز در سامانه ملی کارآموزی**

* ثبت نام اولیه در سامانه توسط دانشجو

* ورود به سامانه  ثبت درخواست کارآموزی توسط دانشجو

* تایید درخواست توسط مسئول کارآموزی دانشگاه

* انتخاب محل(های) کارآموزی توسط دانشجو از لیست جایابی

* پذیرش درخواست جایابی دانشجو توسط صنعت

* پرداخت هزینه جایابی کارآموزی توسط دانشجو

* صدور معرفی نامه آنلاین دانشجو توسط سامانه برای صنعت

* صدور گواهی پایان دوره کارآموزی به صورت آنلاین توسط صنعت


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000