وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
برنامه زماني شروع کلاسهاي ترم تابستان 1398
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 20 تیر سال 1398)


زمان شروع کلاسهاي ترم تابستان 1398
كد درس گروه درس نام درس شروع کلاس ساعت شروع
305002 3051 دانش خانواده و جمعيت سه شنبه 09:30
305006 3051 اخلاق اسلامي سه شنبه 09:30
305015 3051 آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس سه شنبه 09:30
503009 5031 انديشه اسلامي1 سه شنبه 09:30
504014 5041 انسان در اسلام سه شنبه 09:30
504013 5041 تفسير موضوعي قرآن سه شنبه 08:00
504012 5041 تاريخ تحليلي صدر اسلام سه شنبه 08:00
504011 5041 انقلاب اسلامي ايران سه شنبه 08:00
203026 2031 آمار و احتمالات مهندسي يکشنبه 10:00
203002 2031 رياضي عمومي2 شنبه 08:00
235124 2351 رياضي کاربردي شنبه 08:00
113113 1131 رياضي مهندسي يکشنبه 08:00
203003 2031 معادلات ديفرانسيل شنبه 10:00
203004 2031 برنامه نويسي کامپيوتر دوشنبه 08:00
شروع کليه کلاسها از روز شنبه 22 تيرماه مطابق برنامه شروع فوق خواهد بود

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000