وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
ثبت نام بدون کنکور (مرحله تکمیل ظرفیت) کارشناسی با مجوز سازمان سنجش آموزش کشور
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 10 مهر سال 1397)


⛔️ثبت نام بدون کنکور (مرحله تکمیل ظرفیت) رشته های کارشناسی با مجوز سازمان سنجش آموزش کشور

متقاضيان محترم مي توانند با در دست داشتن مدارک لازم( مدرک ديپلم - شناسنامه - کارت ملي) به اداره آموزش موسسه مراجعه نمايند.✅موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
wwww.aryan.ac.ir
011-32355000


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000