وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اعلام نتايج کميسيون موارد خاص استاني دانشجويان (مراجعه فوري به آموزش)
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 3 مرداد سال 1397)


نتايج کميسيون موارد خاص استاني دانشجويان ليست ذيل اعلام گرديده است. اين دانشجويان در اسرع وقت به اداره آموزش مراجعه نمايند:

1-      مهدي طالع زاري

2-      اميرحسين شهنازي

3-      مصطفي اصغري هريکنده اي

4-      ابوالفضل برون

5-      مهدي قلي پور

6-      مطهره اريش

7-      رقيه پورملک اميري

8-      ام کلثوم عبادت طلب کوسرائي

9-      سيد کميل موسوي

10-   عليرضا روحانيان اميري

اداره آموزش موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000