وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اعلام راي کميسيون موارد خاص استاني/ مراجعه فوري دانشجويان داراي پرونده به آموزش
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 23 اسفند سال 1396)


نتايج کميسيون موارد خاص استاني دانشجويان مقاطع مختلف (جدول ذيل) توسط دانشگاه منتخب استان اعلام گرديد. دانشجويان داراي پرونده در اين کميسيون در اسرع وقت به امور آموزشي دانشگاه مراجعه فرمايند.

  مقطع نام و نام خانوادگي رشته
1 کارداني مهدوي-علي تاسيسات-حرارت مرکزي و تهويه مطبوع
2 کارداني صفرپور-محمدابراهيم نقشه کشي معماري-معماري
3 کارداني ميرعباسي خشكرودي-مينا کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر
4 کارداني شيرعلي زاده-شكيبا حسابداري بازرگاني- حسابداري
5 کارداني پيرايش-احمدرضا مکانيک خودرو
6 کارداني ابدي مرزوني-مجتبي الکتروتکنيک-برق صنعتي
7 کارداني شهنازي-محمدرضا الکتروتکنيک-برق صنعتي
8 کارداني ميدانسري گاوزن-مجتبي الکتروتکنيک-برق صنعتي
9 کارداني يداللهي افرا -حسين الکتروتکنيک-تاسيسات الکتريکي
10 کارداني پازكي شوب-محمد تاسيسات-حرارت مرکزي و تهويه مطبوع
11 کارداني محمدپورپوري-محمدمهدي تاسيسات-حرارت مرکزي و تهويه مطبوع
12 کارداني ذبيحي-اميرحسين حسابداري بازرگاني- حسابداري
13 کارداني كاظمي-عدنان حسابداري بازرگاني- حسابداري
14 کارداني ابراهيم نژادكاسماني-رضا ساختمان-کارهاي عمومي ساختمان
15 کارداني سلطان زاده صلحدار-سيدارمان نقشه برداري-نقشه برداري
16 کارداني تابش مقدم-مريم نقشه کشي معماري-معماري
17 کارداني رجب زاده شوبي-رامين نقشه کشي معماري-معماري
18 کارداني علي نيااسبويي-مصطفي نقشه کشي معماري-معماري
19 کارداني ابراهيمي-پيمان کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر
20 کارداني سلمان پورباريكي-محمدرضا کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر
21 کارداني سلمانزاده اطاقسرايي-سيدرضا کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر
22 کارداني محسن پور-سپيده کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر
23 کارداني وحيدپور-فاطمه کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر
24 کارشناسي ناپيوسته  ابراهيمي-اميرمحمد مهندسي تکنولوژي برق قدرت
25 کارشناسي ناپيوسته  رحيمي ساحلي-حامد مهندسي تکنولوژي برق قدرت
26 کارشناسي ناپيوسته  نژاداسمعيل عزيزي-اسمعيل مهندسي تکنولوژي الکترونيک
27 کارشناسي ناپيوسته  ابراهيم تبارملكشاه-احسان مهندسي تکنولوژي برق قدرت
28 کارشناسي ناپيوسته  احمدنژاددرزي - سيدسيف الله مهندسي تکنولوژي برق قدرت
29 کارشناسي ناپيوسته  اكبرزاده اله چالي - ميلاد مهندسي تکنولوژي برق قدرت
30 کارشناسي ناپيوسته  ميرحسيني گنجي-سيدابوالفضل مهندسي تکنولوژي برق قدرت
31 کارشناسي ناپيوسته  سلطان ابادي - علي مهندسي تکنولوژي ساختمان
32 کارشناسی حسینی شیروانی-سیدنیما مهندسی نقشه برداری
33 کارشناسي رحيمي فومشي-جواد مهندسي عمران
34 کارشناسي كلانتري بنگر-رويا مهندسي برق-الکترونيک
35 کارشناسي ياقوتي برابادي-زهرا مهندسي عمران
36 کارشناسي يوسف نژادروشن-حسين مهندسي عمران
37 کارشناسي شفيعي چپي-محمدرضا مهندسي مکانيک
38 کارشناسي رسولي كليج خيلي-هادي مهندسي عمران
39 کارشناسي شجاع حمزه كلائي-پويا مهندسي عمران
40 کارشناسيارشد سیدعلی اسمعیل نژاد برق- سیستم های قدرت
41 کارشناسيارشد سید حسین عمادی چاشمی عمران- راه و ترابری
42 کارشناسيارشد امیر فرامرزی عمران- راه و ترابری
43 کارشناسيارشد نفیسه عبداللهی کامپیوتر- هوش مصنوعی
44 کارشناسيارشد سارا فتحی برق- قدرت
45 کارشناسيارشد محمدعلی آقاجانی درونکلا عمران- سازه
46 کارشناسيارشد لیلا رزاقی وندی عمران- زلزله
47 کارشناسيارشد مهران مهران ضمیر برق- قدرت
48 کارشناسيارشد سید سلیمان خلیلی عمران- سازه
49 کارشناسيارشد محسن الهی عمران- سازه
50 کارشناسيارشد مطهره آریش کامپیوتر- هوش مصنوعی
51 کارشناسيارشد زهرا هدایتی شیرسوار برق- مخابرات
52 کارشناسيارشد محمود زنگی عمران- مدیریت ساخت
53 کارشناسيارشد سیدیاسر میر قربانی عمران- مکانیک خاک و پی
54 کارشناسيارشد رسول باباجانی بابلی عمران- مکانیک خاک و پی
55 کارشناسيارشد مهدی حاجی زاده فیروزجایی عمران- مکانیک خاک و پی
56 کارشناسيارشد حامد امیرنژاد برق- مخابرات
57 کارشناسيارشد سید سعید حسینی پهنه کلائی برق- قدرت
58 کارشناسيارشد مرتضی اردشیر زواردهی برق- سیستم های قدرت
59 کارشناسيارشد مریم وثوقی  مهندسی فناوری اطلاعات  

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000