وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
شماره دانشجويي کليه پذيرفته شدگان ورودی بهمن سال تحصیلی 97-96
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 18 بهمن سال 1396)


به اطلاع کليه پذيرفته شدگان محترم ورودي سال 96  مي رساند که شماره دانشجوئي اين دسته از پذيرفته شدگان به شرح جدول ذيل مي باشد و در صورتيکه نقص پرونده(مالي يا آموزشي) نداشته باشند مي توانند مطابق راهنماي ورود به سامانه خدمات آموزشي انتخاب واحد و برنامه کلاسي خود را در سامانه خدمات آموزشي مشاهده نمايند.

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
لينک ورود به سامانه خدمات آموزشي موسسه:
 
http://edu.aryan.ac.ir
 
نوع کاربري: دانشجو
 
کد کاربري: شماره دانشجويي
 
کلمه عبور: شماره شناسنامه
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست دانشجويان به ترتيب حروف الفبا:
 
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
96229501 آقاسي-فرشاد
96224502 ابدي مرزوني-مهدي
96217301 اسدي اميري-عباس
96214502 اسماعيل تبار-صابر
96214501 اكبردخت-مريم
96216401 امين زاده-محمدحسين
96212301 باقرتبار-حسن
96129503 بختياركناري-فاطمه زهرا
96212302 پاي برجاي-علي
96221601 پورابراهيم-مجتبي
96217401 پوراصغري-مبينا
961193204 ثقفي-مريم
96217303 حسينيان اميري-مهناز
96217402 حيدري اسبوئي-محمدعلي
961193207 رضويان ديوكلا-سيدمجيد
96221602 سفيدگر كردي-وحيد
962113301 فراهانيان-محمودرضا
961173201 قائمي فر-فاطمه
96212303 كريمي فيروزجائي-مسعود
96217403 كشوري كناري-فاطمه
961313272 محمدزاده طالشي-نگار
96217302 محمديان اميري-زهرا
962174104 مرادتبار عزيزي-مهراسا
96224501 مصطفي پور-محمد
96217305 مصلحي-بهاره
96213301 مهدوي نتاج-حسين 
962113101 مهدي پور روشن-طاهره
96127505 ميرزاده قصابكلايي-سيده پوران
96227501 نجاتي-محمدمهدي
961313279 نقره كار-زهرا
96222501 وزين-اميرحسين

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000