وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
تمديد مهلت انتخاب واحد از هم اکنون تا ساعت 16 پنجشنبه 19 بهمن براي تمامي مقاطع
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 18 بهمن سال 1396)


جهت تسهيل براي دانشجويان جامانده از ثبت نام، کليه دانشجويان مقاطع ارشد، کارشناسي، کارشناسي ناپيوسته و کارداني مي توانند از هم اکنون تا ساعت 16 فردا (پنجشنبه 19 بهمن) نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند.


✅معاونت آموزشي موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000