وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه گروه کامپیوتر در خصوص انتخاب واحد نيمسال دوم 97-96
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 9 بهمن سال 1396)


دانشجويان محترم مقاطع (کاردانی-کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی) رشته کامپیوتر حتما جهت انتخاب واحد نيمسال دوم حداکثر تا پنج شنبه 12 بهمن ماه به دفتر مدير گروه رشته کامپیوتر(طبقه دوم ساختمان مرکزي ) یا (آقای یوسف پور) مراجعه فرمایید.

گروه کامپیوتر


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000