وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اسامي دانشجويان داراي نقص مدرک (جهت مراجعه به آموزش در اسرع وقت)
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 29 آبان سال 1396)


⛔️اطلاعيه بسيار مهم:
اسامي دانشجويان جدول ذيل در اسرع وقت جهت رفع مشکل نقص پرونده به اداره آموزش موسسه مراجعه فرمايند. (در صورت عدم مراجعه و رفع مشکل حق حضور در جلسه امتحان پايان نيمسال را نخواهند داشت.)

نام و نام خانوادگی رشته مقطع
ابدي مرزوني-احسان مهندسی تکنولوژی کامپیوتر کارشناسي ناپيوسته 
ابراهیمی-حنانه روانشناسی کارشناسی
ابراهیمی-فاطمه کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
احمد نژاد درزی نقیبی-احمدرضا حسابداری کاردانی
احمدزاده عالمي-سمانه علمی کاربردی معماری کارشناسي ناپيوسته 
اسماعیل تبار امیری-سینا تاسیسات حرارت مرکزی کاردانی
اقاجاني نژادسنگرودپي-اميرحسين روانشناسی کارشناسي
بابازاده لهي-اميرحسين تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع کاردانی
بابایی دلاور-دانیال معماری کارشناسی ناپیوسته
بسمل-ليلا روانشناسی کارشناسي
پورحسن-علیرضا مهندسی عمران کارشناسی
پورنصراله کاسگری-مرتضی الکتروتکنیک-برق صنعتی کاردانی
ترکمند سرابی-الهام حسابداری کارشناسی
جعفري سوادكوهي-علي نقي روانشناسی کارشناسي
حبيبيان-فاطمه روانشناسی کارشناسي
حسن تبار-وحيد مهندسی عمران کارشناسي
حسینی-سید فاطمه زهرا معماری کارشناسی ناپیوسته
حسين تبارديوكلائي-فاطمه حسابداری کارشناسي
حسين ميرزايي-زهرا روانشناسی کارشناسي
خواجوند زریری-سجاد برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته
درخشنده-حسين مهندسی تکنولوژی کامپیوتر کارشناسي ناپيوسته 
ذبیح پور-حسن ساختمان کاردانی
رجبي ساسي-سوگند روانشناسی کارشناسي
رزازيان-علي اصغر روانشناسی کارشناسي
رضاپور-فاطمه روانشناسی کارشناسي
زياري-هانيه روانشناسی کارشناسي
سرائي دلال-بهناز کامپیوتر کاردانی
سیدی-مجتبی الکترونیک کاردانی
سیفی-نسرین کامپیوتر کاردانی
شعبان زاده تجنكي-كوثر روانشناسی کارشناسي
شفیعی-میرمحمدرضا الکتروتکنیک-برق صنعتی کاردانی
صمدی-فاطمه روانشناسی کارشناسی
عطرزاده نقارچی-مصطفی الکتروتکنیک-برق صنعتی کاردانی
علیرضا پیکانی الکتروتکنیک-برق صنعتی کاردانی
علي پوركبريا-منصوره روانشناسی کارشناسي
غلامپور-طاهره روانشناسی کارشناسی
كاويان صنمي-غزاله روانشناسی کارشناسي
مجتبي زاده-محمدعلي روانشناسی کارشناسي
محمدیان امیری-مرتضی معماری کاردانی
مظهري-پويا مهندسی عمران کارشناسي
معتقدی بارفروش-فاطمه مهندسی پزشکی کارشناسی
معتقدی بارفروش-فاطمه مهندسی پزشکی کارشناسی
ملا علی اصغری-فاطمه روانشناسی کارشناسی
ملاعلي پوراميري-زهرا روانشناسی کارشناسي
مهدي نيا-سيده مريم روانشناسی کارشناسي
مهدي نيا-فاطمه کامپیوتر کاردانی
میرمیران-سید امیرحسین برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته
نژادمحمدقلي بيشه-مهرداد کامپیوتر کاردانی
نوائي نيا-فاطمه علمی کاربردی معماری کارشناسي ناپيوسته 
نیکخو امیری-محمد مهندسی عمران کارشناسی
نيكوئي فر-مهدي مهندسی عمران کارشناسي
وطن خواه جابلو-مهسا روانشناسی کارشناسي
یداله زاده چاری-علی اکبر برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000